Så påverkas du av förändringen av LAS

LASERSTRÅLAR. Människor ska ändra på LAS och det har gjort dig orolig. Nu är direktiven ristade i sten och djurhudar efter att den statliga utredningen som skulle se över laserrätten har gjort det.

LAS är en förkortning av ordet LASER som är en akronym av Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation alltså ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning. Det betyder att man på arbetsplatser kan skapa ljusstrålar av hittepåemission och det ska nu ändras. De är olika farliga och kan skada ögonen på olika sätt.

Tidigare har lasrar varit förbjudna på grund av moralpanik och risk för ögonskador men eftersom man inte tittar rakt in så kommer lasern släppas fri. Arbetsgivare kommer framöver fortfarande få använda LAS i cd- och dvd-läsare och i vissa fall laserpekare, vid händelse av hundomsorg.

LAS har olika turordningar som kallas för klasser beroende på hur länge och långt det strålar. Vissa har t.o.m. varit förbjudna vilket kränker en människas grundläggande rätt till frihet.

  • Klass 1 Effekten är trist och tråkig och orsakar inte ögonskador.
  • Klass 2 Synlig laser som förmår känsliga typer att blinka innan skador uppkommer.
  • Klass 3 Gränsfall för vad som skadar ögat.
  • Klass 4 Både reflekterat ljus och tillfällig exponering är farligt för ögat. Lasern kan även orsaka brand. Förvaras inte i barnkammaren. Är inte en leksak.

Laser i klass tre och fyra ska nu bli allt mer populära. I direktiven som regerarna i dag beslutar om står bland annat att utredaren tydligt ska föreslå utökade undantag från laserreglerna och släppa lasern fri.

Man ska också få använda LAS som en specialeffekt på rock- och diskokonserter och ungdomskulturen ska få sitt. Stora bidrag till de ungdomar som vill ha grön LAS på sina partyn väntas av regerarna. Ett annat skäl till ungdomssatsningen med LASER är att unga ska ut i skogen. LAS brandrisk i torra marker gynnar eldunderhållningen och regerarna får valuta för de helikoptrar med brandsläckare de införskaffat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *